Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2010

2743 29d9
Reposted fromhalucine halucine viaretaliate retaliate
7064 ab05
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
3645 7533
Reposted fromtola tola viapurpurowyrower purpurowyrower

October 18 2010

www.twice.soup.io

bardziej 'osobiście'. bez ciągłego 'repost repost repost'. :)
2021 b2f1
Reposted frominspiro inspiro
2757 8ba5 500
Reposted fromfau fau

Moment, kiedy się zapalają jednocześnie wszystkie..
..lampy uliczne w mieście.
Moment kiedy mówisz "to niepojęte, nie".. 
..i nagle nie wiem co z tym zrobić dalej.

Umrzeć, wyjechać, nie zareagować?

Moment w słońcu, gdy patrzę na Ciebie z okna autobusu.
Masz inną twarz niż w chwilach kiedy wiesz, że patrzę.
A teraz patrzysz w nic. W błyszczącą szybę.
Za którą niby jestem..

..już nie ja, nie ze mną, nie w ten sposób, nie tutaj.

Może się wydarzyć wszystko, bo wszystko się wydarza.
Wszystko określają trzy podstawowe pozycje.
Mężczyzna na kobiecie. Kobieta na mężczyźnie.
Albo to co teraz.

Kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem..

— marcin świetlicki "perarolo"
Reposted frommalinowa malinowa viamadinsane madinsane
Mężczyźni zawsze boją się kobiet, które im mówią: "Nie mogę bez Ciebie żyć".
— Paulo Coelho "Jedenaście minut"
Reposted frommyexploration myexploration viamadinsane madinsane
4040 ccc4
Reposted fromflyleaf flyleaf viamalamaja malamaja
7024 a40b 500
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viamadinsane madinsane
"Odnoszę wrażenie, że szczęście przyjaciół, jest czymś sto razy ważniejszym, niż szczęście tylko i wyłącznie nasze, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. To samo tyczy się problemów bliskich ci osób - widząc, jak się z tym męczą, jak to przeżywają, rozrywa ci serce, i chcesz im w jakikolwiek sposób pomóc. bardzo lubię obserwować ludzi, widzieć ich wszystkie gesty, ruchy, mimikę, emocje wypisane na twarzy i przede wszystkim - w oczach. Wystarczy spojrzeć na przyjaciela uśmiech i błysk w oczach; od razu wypełnia cię szczęście, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki."
bo ja jeszcze nie znałam jego przyzwyczajeń i nie wiedziałam, czego się spodziewać.
dlatego się spotykaliśmy.
przecież nie widywaliśmy się dlatego, że się lubiliśmy, tylko po to, żeby się poznać.
żałuję, że wiem o nim wszystko.
lepiej nie wiedzieć.
a teraz trudno zapomnieć.
— ktoś, kiedyś. chyba ja, nie pamiętam
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viamadinsane madinsane
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viadrozdzi drozdzi
4313 b008
Breath
3358 1dbb
Reposted fromflyleaf flyleaf viadramamine dramamine
Reposted fromrapnyc rapnyc viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga – śmiać się albo oszaleć.
— Jonathan Carroll
Reposted frominyou inyou vianiewazne niewazne
4325 24ca
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakasztan kasztan
5379 729a
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viafau fau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl